x

PRAVIDLA & PODMÍNKY

Tato propagace – ROG Unleashed (“Propagace”) je pořádána společností ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”).

 1. Podrobné informace o tom, jak se zúčastnit a získat ceny v souvislosti s touto konkrétní propagací, Pravidla používání společnosti ASUS a Zásady ochrany osobních údajů společnosti ASUS, tvoří součást těchto Smluvních podmínek ("Pravidla a podmínky"). Účast v této propagační akci se považuje za souhlas s těmito Podmínkami. Společnost ASUS může kdykoli měnit tyto smluvní podmínky a další pravidla stanovená společností ASUS. Oprávněný účastník (jak je definován níže) je vázán jakoukoli takovou revizí.

  1. Tato propagace začíná 1. února 2019 a končí 31. 5. 2019 ("Doba propagace") a koná se po celém světě. ("Propagační území”).

  1. Zaměstnanci společnosti ASUS a jejích mateřských společností, poboček, dceřiných společností, reklamních zástupců a agentur, které se účastní propagační akce, a nejbližší rodiny kterékoli z výše uvedených osob, NEJSOU OPRÁVNĚNI se této propagační akce zúčastnit.

 2. Lidé, kteří žijí na propagačním území a rádi by se účastnili této propagační akce během období propagace, souhlasí s následujícím:

  1. Oprávněný účastník (jak je definován níže) musí mít dovršených 18 let nebo se dle právních předpisů země bydliště považuje za dospělého.

  2. Máte dvě možnosti, jak získat mechanické oko ROG a účastnit této propagace:

   1. Na vybraných herních akcích navštivte stánek ROG a získejte zdarma sestavu mechanického oka ROG.

   2. Zakupte si vybraný produkt ROG a získejte sestavu mechanického oka ROG.

  3. Sestavte si své mechanické oko ROG a sdílejte fotografii sestaveného mechanického oka ROG společně na sociálních sítích (Twitter, Instagram, Weibo) s hashtag #ROGUNLEASHED (Twitter nebo Instagram) nebo #ROG信仰释放# (Weibo) a tagem @ASUS_ROG (Twitter), @ASUSROG (Instagram), @ROG玩家国度 (Weibo).

  4. Váš příspěvek s hashtag se zobrazí na domovské stránce ROG Unleashed (https://rog.asus.com/campaign/rogunleashed) a vy získáte možnost vyhrát vybranou hru současného měsíce. V období propagace bude 3-5 dní po posledním dni každého kalendářního měsíce (“Datum slosování”) náhodně vylosováno 5 výherců (“Výherce”).

  5. Vítězové budou následně informováni během dvou (2) týdnů od data slosování zveřejněním na všech sociálních sítích (TwitterInstagramWeibo) a také zveřejněním na stránkách fanoušků ASUS ROG na každé z následujících sociálních sítí (TwitterInstagramWeibo).

  6. Během sedmdesáti dvou (72) hodin po zaslání textové zprávy prostřednictvím sociálních sítí od společnosti ASUS zašlou výherci společnosti ASUS své kontaktní informace. Jakékoli selhání výherce zaslat své kontaktní údaje společnosti ASUS, bude považováno za zřeknutí se práva na udělenou cenu a společnost ASUS má podle vlastního uvážení právo provést nové slosování a rozhodnout o náhradníkovi.

  7. Cena vám bude zaslána do tří (3) měsíců od data slosování.

  8. Svým nahráním, zadáním nebo poskytnutím informací včetně vašeho příspěvku na tuto propagaci udělujete společnosti ASUS, jejím přidruženým společnostem a dceřiným společnostem celosvětové, nevýlučné, neodvolatelné, bezplatné, převoditelné právo na propagaci a distribuci části nebo všech informací v libovolném formátu jakýmkoli způsobem, mimo jiné včetně změn, reprodukce, veřejného vysílání, veřejného přenosu, úpravy, distribuce, publikování, zveřejňování nebo jiného způsobu použití těchto informací.

  1. Tato propagace není v žádném případě sponzorována, schválena nebo spravována společností Twitter, Instagram nebo Weibo. Svou účastí souhlasíte s tím, že společnosti Twitter, Instagram a Weibo udílíte plnou verzi vašeho příspěvku týkající se této propagace. Berete na vědomí, že poskytujete své komentáře a osobní informace společnosti ASUS, nikoliv Twitter, Instagram a Weibo; a tyto informace a osobní údaje budou použity pouze pro tuto propagaci - ROG Unleashed.