S produkty ROG vás čekají skvělé herní zážitky! Abychom mohli začít s dobrodružstvím, spojili jsme se s firmou Techland, abychom vám nabídli verzi her Dying Light a Dying Light 2. Zkontrolujte prosím seznam produktů, na které se akce vztahuje a splňte požadavky k uplatnění herního kódu. Děkujeme, že jste se připojili k Republic of Gamers. Uvidíme se brzy při hře.

VE SPOLUPRÁCI S

ROG Zephyrus Duo 15 SE

Produkty, na které se akce vztahuje

ROG Zephyrus Duo 15 SE ( GX551QM, GX551QR, GX551QS )

Doba trvání akce

 • Trvání akce: 5. února 00:00 (GMT+8) 2021 do 31. srpna 23:59 (GMT+8) 2021
 • Lhůta aktivace: 5. února 00:00 (GMT+8) 2021 do 10. září 23:59 (GMT+8) 2021 nebo po vyprodání zásob.
 • Poslední den, kdy je možné aktivovat kódy ASUS Coupon Codes na stránkách Gamesplanet: 30. září 23:59 (GMT+8) 2021

Postupujte podle níže uvedených kroků a získejte kód

 1. Otevřete software Armory Crate, který je předinstalován na vašem nově zakoupeném notebooku.
 2. V nabídce vlevo přejděte na „Feature“> „Redemption“.
 3. Zaregistrujte se nebo se přihlaste ke svému účtu ASUS
 4. Klikněte na propagaci Dying Light 2 a odešlete požadované informace.
 5. Po ověření zašleme kód kupónu ASUS na vaši registrovanou adresu.

EMEA

 

APAC

Jižní Amerika

Krok 1. Otevřete Armory Crate a přihlaste se pomocí svého účtu ASUS

Krok 2. Odsouhlaste zásady ochrany osobních údajů

Krok 3. Klikněte na akci Dying Light 2 a odešlete požadované informace

Monitory ASUS a ROG, PC komponenty, routery a periferie

Období probíhající akce

 • Propagační období: 1. července 00:00 - 31. srpna 23:59 (GMT+8), 2020
 • Doba pro uplatnění: 15. července 00:00 - 14. září 23:59 (GMT+8), 2020
 • Poslední den pro uplatnění kódu ASUS Dying Light 2 Coupon na Gameplanet: 14. září 23:59 (GMT+8), 2020

Způsobilé produkty a uplatnění nároku

Kliknutím níže zobrazíte úplný seznam produktů a postup pro získání výher.

* K dispozici pouze pro region EMEA.

Pravidla a podmínky akce

Herní akci ASUS Dying Light 2 (Dále jen “Akce”) pořádá ASUSTeK Computer Inc.(dále jen “ASUS”).

Podrobné informace o tom, jak se zúčastnit a jak získat herní kódy (včetně kódu ASUS Dying Light 2 („kupón ASUS“) a Steam Game Key) v souvislosti s touto konkrétní akcí, oznámením o podmínkách používání ASUS a zásadami ochrany osobních údajů společnosti ASUS, jsou součástí smluvních podmínek akce (dále jen „smluvní podmínky“). Účast na akci se považuje za souhlas s těmito podmínkami. Společnost ASUS může kdykoli revidovat podmínky a další pravidla stanovená společností ASUS. Jakékoli takové revize budou závazné.

 1. Reklamní akce pro ROG Zephyrus Duo 15 SE a ROG Zephyrus Duo 15 (notebooky) započne 5. února 2021 v 00:00 (GMT+8) a končí 31. srpna 2021 ve 23:59 (GMT+8) („Trvání akce“). Lhůta aktivace kódů ASUS Coupon Codes započne 5. února 2021 v 00:00 (GMT+8) vyprší 10. září 2021 ve 23:59 (GMT+8) nebo po vyprodání zásob. Lhůta aktivace herního Steam klíče na stránkách www.gamesplanet.com/ROGxDL2 vyprší 30. září 2021 ve 23:59 (GMT+8).
 2. Akce na notebooky se bude konat pouze v oblastech zahrnutých do seznamu zúčastněných zemí. Země, ve kterých vzniká nárok na uplatnění výhry, jsou definovány jako všechny země s výjimkou zemí, na které se vztahuje obchodní embargo Číny a USA.
 3. Akce na zbývající produkty bude probíhat pouze v Evropě, na Středním východě a v Africe („Oblast zemí pro druhé akční období“)
 4. Ti, kteří by se chtěli zúčastnit této propagační akce během akčního období a druhého akčního období (dále jen „vy“), potvrzují následující:
  1. Podle zákona země, ve které máte trvalý pobyt, jste považováni za dospělého.
  2. Propagace notebooků se vztahuje na nákup způsobilého produktu ASUS**.
  3. Pouze produkty nakoupené od zúčastněných prodejců v rámci propagačního území a druhého propagačního území jsou oprávněné se zúčastnit akce.
  4. Faktura/účtenka musí obsahovat datum nákupu a platnou fakturační adresu a musí odpovídat místním zákonným požadavkům.
  5. Máte nárok na jeden (1) způsobilý balíček produktů ASUS na jednu akci.
  6. Nákup způsobilých produktů ASUS a odpovídající nároky musí být ve vaší zemi pobytu provedeny pouze od zúčastněných prodejců
  7. Tuto akci nelze kombinovat s jinou akcí ASUS.
 5. Pro účast v této promo akci a získání herních kódů, musíte dodržovat níže uvedené kroky v rámci ROG Armory Crate*
  1. Nakupte způsobilý produkt ASUS během období promoakce od zúčastněného prodejce na území, kde akce probíhá.
  2. Obdržíte automatické push oznámení* NEBO klikněte na vstup do akce přímo v softwaru Armory Crate
  3. Postupujte podle pokynů** v softwaru Armory Crate, který byl předinstalován na způsobilém produktu ASUS a e-mailem získejte kupón ASUS.
  4. Jakmile bude váš nárok potvrzen, ASUS vám do 20 pracovních dnů zašle e-mailem kódy kupónu ASUS a pokyny k získání výhry.
  5. Využijte svůj kód kupónu ASUS na www.gamesplanet.com/ROGxDL2 a získejte klíč Steam Game Key.

  * Zákazník musí souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů, aby umožnil softwaru Armory Crate automatickou detekci vhodné propagační akce.

  ** Proces ověření kódu kupónu ASUS je součástí postupu automatické kontroly softwaru Armory Crate předinstalovaného na nově zakoupeném notebooku. Maloobchodní prodejci neposkytnou žádný další kód kupónu ASUS. Postupujte podle pokynů zobrazených na zařízeních a dokončete vaši aplikaci. Pokud se vyskytne nějaký problém, kontaktujte nás prosím na https://www.asus.com/support/CallUs/#

 6. Chcete-li se zúčastnit propagační akce na zbývající produkty, je pro uplatnění kódu hry dodržet následující kroky:
  1. Nakupte způsobilý produkt zobrazený na stránkách akce během 2. akčního období od zúčastněného prodejce na 2. akčním území.
  2. Postupujte podle pokynů zobrazených na stránce kampaně a získejte kuponový kód ASUS e-mailem.
  3. Jakmile bude váš nárok potvrzen, ASUS vám do 20 pracovních dnů zašle e-mailem kódy kupónu ASUS a pokyny k získání výhry.
  4. Vyzvedněte svůj kód kupónu ASUS na www.gamesplanet.com/ROGxDL2 a získejte klíč Steam Game Key.
 7. Společnost ASUS si vyhrazuje právo změnit smluvní údaje a akční podmínky bez předchozího upozornění.
 8. Firemní/komerční zákazníci jsou z akce vyloučeni
 9. Kódy kupónu ASUS nejsou určeny k prodeji ani převodu; jakékoli podvodné nebo hackerské chování bude považováno za vzdání se práva na získání Steam Game Key. Ten bude k dispozici pouze k datu vydání. Aktivace klíče ve službě Steam bude záviset na datu vydání hry Dying Light 2, které společnost Techland oznámí později. Používání hry je podmíněno přijetím licenční smlouvy koncovým uživatelem poskytované společností Techland. Berete na vědomí, že jakékoli problémy týkající se hry nebo licenční smlouvy s koncovým uživatelem by měly být řešeny pouze mezi vámi a společností Techland. Společnost ASUS nenese odpovědnost za jakékoli problémy týkající se hry nebo licenční smlouvy s koncovým uživatelem poskytované společností Techland.
 10. Účastní v akci se zavazujete chovat v souladu se smluvními podmínkami a vaše chování nesmí být v rozporu s žádnými platnými zákony a předpisy. ASUS si vyhrazuje právo ověřit platnost vaší kvalifikace kdykoli během akčního období nebo po něm. Vyhrazujeme si také právo vás z této promo akce vyloučit, včetně kvalifikace herních kódů, pokud nebudou dodrženy smluvní podmínky nebo pokud dojde k jakémukoli pochybení za neoprávněnou manipulaci nebo podezření z manipulace s akcí bez předchozího upozornění. Opomenutí společnosti ASUS vymáhat některá ze svých práv podle tohoto dokumentu nepředstavuje vzdání se těchto práv.
 11. V případě, že vrátíte váš způsobilý produkt ASUS, bude akční nárok zrušen. Již nárokované kódy kupónu ASUS musí být vráceny společnosti ASUS. Dále bude účtován manipulační poplatek 75,00$. Kromě toho podnikne společnost ASUS právní kroky proti podvodným nebo hrubým pokusům o porušení podmínek.

*POZNÁMKA: Datum vydání bude oficiálně oznámeno společností Techland. Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách: https://dyinglightgame.com/

ASUS Footer