ROG Flow

분류 기준:
ROG 온라인 스토어 재고
  Shop
   가격
    APPLY
    13.4
    ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 GZ301VIC-MU001W
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 13th Gen Intel® Core™ i9-13900H

    • ROG Nebula Display

    • 13.4 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)

    16
    ROG Flow X16 (2023) GV601VV-NL008W
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 13th Gen Intel® Core™ i9-13900H

    • ROG Nebula HDR Display

    • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:240Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

    16
    ROG Flow X16 (2023) GV601VI-NL011W
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 13th Gen Intel® Core™ i9-13900H

    • ROG Nebula HDR Display

    • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:240Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

    13.4
    ROG Flow X13 (2023) GV302XV-MU004W
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 9 7940HS

    • ROG Nebula Display

    • 13.4 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)

    13.4
    ROG Flow X13 (2023) GV302XU-MU005W
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 9 7940HS

    • ROG Nebula Display

    • 13.4 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)

    13.4
    ROG Flow X13 (2023) GV302XI-MU002W
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 9 7940HS

    • ROG Nebula Display

    • 13.4 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)

    13.4
    ROG Flow Z13 (2023) GZ301VU-MU003W
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 13th Gen Intel® Core™ i9-13900H

    • ROG Nebula Display

    • 13.4 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)

    13.4
    ROG Flow Z13 (2023) GZ301VV-MU006W
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 13th Gen Intel® Core™ i9-13900H

    • ROG Nebula Display

    • 13.4 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)

    16
    ROG Flow X16 (2022) GV601RM-M5067W
    • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 9 6900HS

    • ROG Nebula HDR Display

    • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

    16
    ROG Flow X16 (2022) GV601RM-M5100W
    • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 7 6800HS

    • ROG Nebula HDR Display

    • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

    16
    ROG Flow X16 (2022) GV601RM-M6022W
    • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 7 6800HS

    • ROG Nebula Display

    • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

    16
    ROG Flow X16 (2022) GV601RW-M5049W
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 9 6900HS

    • ROG Nebula HDR Display

    • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

    16
    ROG Flow X16 (2022) GV601RM-M6007W
    • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 7 6800HS

    • ROG Nebula Display

    • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

    16
    ROG Flow X16 (2022) GV601RE-M6026W
    • GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 7 6800HS

    • ROG Nebula Display

    • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

    16
    ROG Flow X16 (2022) GV601RE-M6004W
    • GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 7 6800HS

    • ROG Nebula Display

    • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

    13.4
    ROG Flow Z13 (2022) GZ301ZE-LD165W
    • GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H

    • 13.4 inch, FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), Refresh Rate:120Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)

    13.4
    ROG Flow Z13 (2022) GZ301ZC-LD047W
    • GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H

    • 13.4 inch, FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), Refresh Rate:120Hz

    • 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)

    13.4
    ROG Flow Z13 (2022) GZ301ZE-LC032W
    • GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H

    • 13.4 inch, UHD+ 16:10 (3840 x 2400, WQUXGA),

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)

    13.4
    ROG Flow Z13 (2022) GZ301ZA-LD107W
    • Windows 11 Home

    • 12th Gen Intel® Core™ i5-12500H

    • 13.4 inch, FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), Refresh Rate:120Hz

    • 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)

    13.4
    ROG Flow X13 (2022) GV301RE-LJ161W
    • GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 9 6900HS

    • 13.4 inch, FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), Refresh Rate:120Hz

    • 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)

    13.4
    ROG Flow X13 (2022) GV301RE-LJ118W
    • GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 7 6800HS

    • 13.4 inch, FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), Refresh Rate:120Hz

    • 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)

    제품 비교

    제품이 비교하기에 추가되었습니다. 최대 4개의 제품을 추가하거나 선택한 제품의 비교를 진행하십시오.

     비교 보기