ROG Strix

Sắp xếp theo:
Có sẵn tại ROG Store
  Mua
  • (0)

  Giá
   ÁP DỤNG
   Series
   • (5)

   • (22)

   • (28)

   GPU
   • (15)

    • (2)

    • (3)

    • (4)

    • (3)

    • (3)

   • (0)

   • (7)

   • (0)

   • (0)

   • (1)

   • (3)

   • (1)

   • (2)

   • (1)

   • (2)

   • (3)

   • (4)

   • (3)

   • (3)

   CPU
   • (0)

    • (0)

   • (0)

    • (0)

    • (0)

   • (0)

    • (0)

   • (0)

    • (0)

   • (0)

    • (0)

    • (0)

    • (0)

    • (0)

    • (0)

   • (0)

    • (0)

    • (0)

    • (0)

    • (0)

    • (0)

    • (0)

   • (0)

    • (0)

    • (0)

    • (0)

    • (0)

    • (0)

   • (3)

   • (3)

   • (2)

   • (2)

   • (3)

   • (0)

   • (3)

   • (5)

   • (0)

   • (3)

   • (0)

   • (0)

   • (2)

   • (2)

   • (3)

   • (4)

   • (1)

   • (3)

   • (0)

   • (4)

   • (1)

   • (0)

   • (0)

   • (0)

   • (2)

   • (0)

   • (4)

   • (4)

   • (0)

   Kích thước màn hình
   • (4)

   • (8)

   • (12)

   • (0)

   • (0)

   • (4)

   Công nghệ màn hình
   • (2)

   • (8)

   • (5)

   • (19)

   • (5)

   • (4)

   • (0)

   • (13)

   • (12)

   • (10)

   • (2)

   • (0)

   • (3)

   Memory
   • (3)

   • (7)

   • (12)

   • (4)

   Công nghệ bộ nhớ
   • (28)

   • (14)

   • (4)

   • (10)

   • (12)

   Khả năng kết nối
   • (8)

   • (12)

   • (16)

   • (28)

   Battery
   • (24)

   • (0)

   Networking
   • (26)

   • (2)

   Mới
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU

   • Intel® Core™ i9-14900HX Processor

   • 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i7-13650HX Processor

   • QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   Mới
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

   • Intel® Core™ i9-14900HX Processor

   • QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   Mới
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU

   • Intel® Core™ i9-14900HX Processor

   • 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula HDR Display

   Mới
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU

   • Intel® Core™ i9-14900HX Processor

   • QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula HDR Display

   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 9 6900HX Processor

   • WQHD (2560 x 1440) 16:9 165Hz

   17.3
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 9 7945HX Processor

   • WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   17.3
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 9 6900HX Processor

   • WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU

   • FHD+ (1920 x 1200, WUXGA) 16:10 165Hz

   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i7-13650HX Processor

   • FHD+ (1920 x 1200, WUXGA) 16:10 165Hz

   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i7-13650HX Processor

   • QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i7-13650HX Processor

   • QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i9-13980HX Processor

   • QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i9-13980HX Processor

   • QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i9-13980HX Processor

   • QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU

   • 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H Processor

   • WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor

   • WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU

   • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor

   • WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 6800H Processor

   • WQHD (2560 x 1440) 16:9 165Hz

   17.3
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 6800H Processor

   • WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 6800H/HS Processor

   • FHD (1920 x 1080) 16:9 144Hz

   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU

   • 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H Processor

   • WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   17.3
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 6800H Processor

   • WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 6800H/HS Processor

   • FHD (1920 x 1080) 16:9 144Hz

   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce™ GTX™ 1650 Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 4800H Processor

   • FHD (1920 x 1080) 16:9 144Hz

   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3050Ti Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 4800H Processor

   • FHD (1920 x 1080) 16:9 144Hz

   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 9 6900HX Processor

   • WQHD (2560 x 1440) 16:9 165Hz

   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor

   • WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   So sánh sản phẩm

   Sản phẩm được thêm vào để so sánh. Thêm tối đa 4 sản phẩm hoặc tiến hành so sánh các sản phẩm đã chọn.

    Xem so sánh