• Tính năng
 • Thông số kỹ thuật
 • Thư viện
 • Hỗ trợ
Adobe 3 month free bundle

ROG Strix XG259CMS

ROG Strix XG259CMS USB Type-C Gaming Monitor – 24.5 inch 1920x1080, 310Hz (Above 144Hz), 1ms (GTG), Fast IPS, ELMB Sync, USB Type-C, G-Sync compatible (under processing), tripod socket , DisplayWidget Center, tripod socket, HDR

 • 24.5-inch 1920 x 1080 HDR gaming monitor with ultrafast 310Hz refresh rate designed for professional gamers and immersive gameplay
 • ASUS Fast IPS technology enables a 1ms response time (GTG) for sharp gaming visuals with high frame rates
 • ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) technology enables ELMB together with variable refresh rate, eliminating ghosting and tearing for sharp gaming visuals with high frame rates.
 • Wide color gamut with ASUS advanced gray-scale tracking technology ensures smoother color gradation delivered and uniformity
 • DisplayWidget Center enables easy monitor settings adjustments with a mouse
 • USB Type-C with DP Alt mode, meaning that you can connect your device with clutter-free set-up
ROG Strix XG259CMS
ROG Strix XG259CMS

Utility Redefined

FULL HD (1080)310HzNVIDIA® G-SYNCFast IPSHDRVESA CERTIFIED DisplayHDR 400

Elevate your gaming experience with the ROG Strix XG259CMS, meticulously crafted for utility and performance. Immerse yourself in smooth, ultra-fast 310Hz (OC) refresh rate, and lightning-fast 1ms response time. Conquer challenges effortlessly with AI-powered features, and enhance your connectivity options with the inclusion of a versatile Type-C connection, ensuring you stay ahead while enjoying the convenience of modern connectivity.

24.5”
1080p
1920 x 1080
sRGB 110%
310Hz
Refresh Rate
ELMB Sync
fast IPS
Fast IPS
1ms
GTG
This monitor boasts a compact footprint, saving valuable desk space.
Product Design
Display Widget Center app icon
Display Widget Center
NVIDIA® G-SYNC
GamingAI
Dynamic Crosshair
Dynamic Shadow Boost
Variable OD 2.0
Type-C
DisplayPort
HDMI
tbdtbd

FAST, RESPONSE & VIVID - ASUS FAST IPS DISPLAY

ASUS Fast IPS panel technology allows liquid crystal elements in the display to turn on and off up to four times faster than conventional IPS panels, giving ROG Strix XG259CMS a 1 ms GTG response time and little-to-no smearing or motion blur.

fast IPSVESA CERTIFIED DisplayHDR 400
tbd

Seamless Speed and Precision

Decimate lag and motion blur with 310Hz refresh rate and lightning-fast 1ms (GTG) response time. This combination ensures smooth, responsive gameplay, giving you the edge in fast-paced titles like first-person shooters, racing games, and real-time strategy games. React instantly to on-screen action and land those critical shots with confidence.

310Hz (OC)
1ms (GTG)
tbdtbd

Tear-Free, Ghost-Free Gaming

Enjoy a tear-free gaming experience with G-SYNC* & FreeSync Premium compatibility. This ensures smooth, synchronized visuals by enabling variable refresh rate (VRR) by default. Additionally, ELMB-SYNC technology eliminates ghosting and tearing for sharp visuals and high frame rates while gaming. Integrated ASUS Variable Overdrive technology dynamically adjusts the monitor's overdrive setting as frame rates fluctuate, ensuring optimal results for any game.

*G-Sync compatible under processing

NVIDIA® G-SYNC FreeSync Premium logo
ELMB-SYNC
Variable Overdrive 2.0
tbdtbd

Vivid Colors, Factory Checked

Immerse yourself in a wider range of vibrant colors with sRGB 110% color gamut. Each monitor undergoes rigorous factory checks to ensure color accuracy, guaranteeing a lifelike and immersive visual experience

sRGB 110%
Color Calibration E-report

Versatile Connectivity

Connect your devices with ease thanks to the extensive connectivity options, including a Type-C port* supports DP Alt mode for video out and power delivery, DisplayPort 1.4 for high-resolution and high-refresh-rate connections, and HDMI 2.0 port for connecting consoles and other multimedia devices.

Type-C
power delivery
DisplayPort 1.4
HDMI

*Need to check whether the USB-C port of your devices supports DP Alt mode prior to use. Please visit the FAQ, here for more information.

tbd

AI-Powered Advantage

With AI-powered GamePlus technology, the monitor analyzes the scene on-screen in real-time and adjusts the GamePlus crosshair to enhance targeting accuracy. Additionally, Dynamic Shadow Boost brightens dark areas without overexposing bright areas, providing a clear advantage in low-light environments.

Compact Design, Ergonomic Comfort

This monitor boasts a compact footprint, saving valuable desk space. It also features a convenient phone holder on the stand, allowing you to easily keep your phone within reach and charge it simultaneously via the Type-C port. The ergonomically-designed stand provides tilt, swivel, pivot and height adjustment, ensuring you find the perfect viewing position for all-day comfort. Additionally, VESA compatibility lets you mount the monitor to the wall for even greater flexibility.

Product Design
Small Footprint + phone holder
Ergonomic Design
tbd
tbd
tbd
tbd
tbdtbd

Effortless Settings Customization

Easily adjust your monitor settings through the intuitive DisplayWidget Center app, eliminating the need for physical buttons. Customize your settings for different games and applications with ease.

Eco-friendly Packaging

ASUS is committed to environmental responsibility. This monitor is shipped in packaging made from 100% recycled cardboard, minimizing waste and promoting sustainable practices.

tbd

CUSTOMER REVIEWS

Sản phẩm được đề xuất

ROG Strix XG259QN

Màn hình chơi game eSports ROG Strix XG259QN — 25 inch (24.5 inch) FHD (1920 x 1080), 380 Hz (OC), Fast IPS, 1 ms GTG (0.3 ms tối thiểu), HDR

ROG Strix XG259QNS

ROG Strix XG259QNS eSports Gaming Monitor — 25 inch (24.5 inch viewable) FHD (1920 x 1080), 380 Hz (OC), Fast IPS, 1 ms GTG (0.3 ms minimum), HDR, DisplayWidget Center

Sản phẩm liên quan

ROG Strix GeForce RTX® 4090 24GB GDDR6X

ROG Strix GeForce RTX® 4090 24GB GDDR6X thiết kế nâng cấp với hiệu năng tản nhiệt mát nhất đứng đầu biểu đồ.

ROG Strix GeForce RTX® 4090 OC Edition 24GB GDDR6X

ROG Strix GeForce RTX® 4090 OC Edition 24GB GDDR6X thiết kế nâng cấp với hiệu năng tản nhiệt mát nhất đứng đầu biểu đồ.

ROG Strix GeForce RTX™ 4080 16GB GDDR6X

ROG Strix GeForce RTX™ 4080 16GB GDDR6X với DLSS 3 và hiệu năng tản nhiệt dẫn đầu.

Product has High-Definition Multimedia Interface

Disclaimer

 • Tốc độ truyền dữ liệu thực tế của USB 3.0, 3.1, 3.2 và / hoặc Type-C sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm tốc độ xử lý của thiết bị chủ, thuộc tính tệp và các yếu tố khác liên quan đến cấu hình hệ thống cũng như môi trường hoạt động.
 • Các sản phẩm được Ủy ban Truyền thông Liên Bang và Công nghiệp Canada, sẽ được phân phối tại Hoa Kỳ và Canada. Vui lòng truy cập trang web của ASUS Hoa Kỳ và ASUS Canada để biết thêm thông tin về các sản phẩm có sẵn tại từng quốc gia.
 • Tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp để biết được chính xác. Các sản phẩm có thể không có sẵn ở tất cả các thị trường.
 • Thông số kỹ thuật và các tính năng khác nhau tùy theo mã sản phẩm và tất cả các hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Vui lòng tham khảo trang thông tin sản phẩm để biết đầy đủ chi tiết.
 • Màu sắc của bảng mạch in (PCB) và các phiên bản phần mềm đi kèm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
 • Tên của các thương hiệu và sản phẩm được đề cập là tên thương mại của các công ty tương ứng.
 • Trừ khi có tuyên bố khác, mọi số liệu công bố đều dựa trên hiệu suất lý thuyết. Số liệu thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tình huống thực tế.
 • Tốc độ truyền dữ liệu thực tế của USB 3.0, 3.1, 3.2 và / hoặc Type-C sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm tốc độ xử lý của thiết bị chủ, thuộc tính tệp và các yếu tố khác liên quan đến cấu hình hệ thống cũng như môi trường hoạt động.
 • Hacsak másként nem jelezzük, az összes teljesítmény-érték elméleti teljesítményen alapszik. A valóságos adatok változhatnak a valós helyzetekben.
 • Az USB 3.0, 3.1 (Gen 1 és 2), 3.2 és/vagy Type-C tényleges átviteli sebességét számos tényező befolyásolja, többek között a készülék adatfeldolgozási sebessége, az adott fájl jellemzői, valamint egyéb rendszerbeállítási tényezők és a felhasználási környezet.
 • Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Nhận diện thương mại HDMI và Logo HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.
 • Các sản phẩm do Ủy ban Truyền thông Liên bang và Công nghiệp Canada chứng nhận sẽ được phân phối tại Hoa Kỳ và Canada. Vui lòng truy cập các trang web của ASUS Hoa Kỳ và ASUS Canada để biết thêm thông tin về các sản phẩm sẵn có tại địa phương.
 • Tất cả các thông số có thể thay đổi mà không có thông báo. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp để biết chính xác về gói sản phẩm cung cấp. Các sản phẩm có thể không có trên tất cả các thị trường.
 • Thuật và tính năng khác nhau theo model sản phẩm và mọi hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Vui lòng tham khảo các trang thông số kỹ thuật để biết chi tiết đầy đủ.
 • Màu PCB và các phiên bản phần mềm đi kèm đều có thể thay đổi mà không thông báo trước.
 • Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.
 • Nếu không có giải thích thêm, các căn cứ về hiệu năng dựa trên hiệu năng lý thuyết. Số liệu thực tế có thể thay đổi tùy theo trường hợp thực tế.
 • Tốc độ truyền dữ liệu thực tế của USB 3.0, 3.1, 3.2 và / hoặc Type-C sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm tốc độ xử lý của thiết bị chủ, thuộc tính tệp và các yếu tố khác liên quan đến cấu hình hệ thống cũng như môi trường hoạt động.