• Tính năng
 • Thông số kỹ thuật
 • Giải thưởng
 • Thư viện
 • Hỗ trợ
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial front view
  • ROG Maximus XIII Extreme Glacial angled view from left
  • ROG Maximus XIII Extreme Glacial top and angled view from right
  • ROG Maximus XIII Extreme Glacial top and angled view from left
  • ROG Maximus XIII Extreme Glacial with WiFi antenna
  • ROG Maximus XIII Extreme Glacial I/O ports closeup
  • ROG Maximus XIII Extreme Glacial top view with what’s inside the box
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial angled view from left with the box
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial front view
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial angled view from left
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial top and angled view from right
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial top and angled view from left
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial with WiFi antenna
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial I/O ports closeup
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial top view with what’s inside the box
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial angled view from left with the box
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial front view
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial angled view from left
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial top and angled view from right
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial top and angled view from left
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial with WiFi antenna
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial I/O ports closeup
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial top view with what’s inside the box
 • ROG Maximus XIII Extreme Glacial angled view from left with the box

ASUS Footer