• Tính năng
 • Thông số kỹ thuật
 • Giải thưởng
 • Thư viện
 • Nơi mua
 • Hỗ trợ
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO front view
  • ROG MAXIMUS Z690 HERO angled view from right
  • ROG MAXIMUS Z690 HERO angled view from right
  • ROG MAXIMUS Z690 HERO angled view from left
  • ROG MAXIMUS Z690 HERO angled view from left
  • ROG MAXIMUS Z690 HERO top and angled view from left
  • ROG MAXIMUS Z690 HERO top and angled view from right
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO I/O ports closeup
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO with WiFi antenna
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO front view
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO angled view from right
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO angled view from right
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO angled view from left
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO angled view from left
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO top and angled view from left
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO top and angled view from right
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO I/O ports closeup
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO with WiFi antenna
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO front view
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO angled view from right
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO angled view from right
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO angled view from left
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO angled view from left
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO top and angled view from left
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO top and angled view from right
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO I/O ports closeup
 • ROG MAXIMUS Z690 HERO with WiFi antenna

ASUS Footer