• Tính năng
 • Thông số kỹ thuật
 • Giải thưởng
 • Thư viện
 • Nơi mua
 • Hỗ trợ
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI front view
  • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI angled view from left
  • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI angled view from right
  • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI angled view from right
  • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI angled view from left
  • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI top and angled view from left
  • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI top and angled view from right
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI rear I/O ports closeup
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI with WiFi antenna
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI front view
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI angled view from left
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI angled view from right
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI angled view from right
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI angled view from left
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI top and angled view from left
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI top and angled view from right
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI rear I/O ports closeup
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI with WiFi antenna
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI front view
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI angled view from left
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI angled view from right
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI angled view from right
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI angled view from left
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI top and angled view from left
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI top and angled view from right
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI rear I/O ports closeup
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI with WiFi antenna

ASUS Footer