[Gaming NB] Procedura instalowania sterownika chipsetu AMD

Poniżej przedstawiono szczegółowe kroki instalacji sterowników dla chipsetu AMD. Te kroki mają zastosowania, jeśli pobrałeś sterowniki z oficjalnej strony ASUS. Aktualizacja sterowników przyczynia się do stabilności i optymalizacji systemu, zatem zalecamy regularnie sprawdzać najnowsze wersje oprogramowania dla twojego urządzenia.

Jeśli nie wiesz jak pobrać sterowniki, zapoznaj się z tym artykułem: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki, programy narzędziowe, oprogramowanie BIOS i instrukcje obsługi?.

 

Podczas pobierania sterowników chipsetu AMD z oficjalnej strony ASUS możesz natrafić na dwa typy plików. Wybierz odpowiednią metodę instalacji na podstawie typu pliku sterownika.

 

Instalacja sterowników w formacie aplikacji (.exe)

 1. Dwukrotnie kliknij plik sterownika chipsetu AMD, który pobrałeś ze strony ASUS, aby rozpocząć proces instalacji.      
 2. Jeśli pojawi się okno kontroli konta użytkownika, kliknij [Yes] (Tak).      
 3. Po otwarciu programu instalacyjnego kliknij [Next] (dalej), aby kontynuować instalację.
 4. Zapoznaj się z umową licencyjną na oprogramowanie, a następnie kliknij [I accept the agreement] (akceptuję umowę) i kliknij [Next] (dalej), aby konynuować.      
 5. Wybierz [Install] (instaluj) i kliknij [Next] (dalej).      
 6. Przejrzyj ważne informacje i kliknij [Next] (dalej), aby kontynuować instalację.  
 7. Proces instalacji jest przygotowany. Kliknij [Install] (instaluj), aby rozpocząć instalację sterownika.
 8. Po zakończeniu instalacji konieczne może być ponowne uruchomienie komputera. Wybierz [Yes, restart the computer now] (tak, uruchom komputer ponownie teraz, a następnie kliknij [Finish] (zakończ). Komputer zostanie ponownie uruchomiony.       
  Uwaga: Upewnij się, że zapisałeś swoje dane przed ponownym uruchomieniem, aby zapobiec ich stracie.      

 

Instalacja sterowników w formacie folderu skompresowanego (spakowanego) (.zip)

Jeśli pobrałeś sterowniki chipsetu AMD z oficjalnej strony w formacie skompresowanym, musisz najpierw usunąć wszelkie poprzednio zainstalowane sterowniki AMD ze swojego komputera za pomocą oficjalnego narzędzia ASUS do usuwania. Następnie zainstaluj nowe sterowniki. Wykonaj te kroki:

 1. Najpierw zapozna się z artykułem dotyczącym instrukcji narzędzia AMD do oczyszczania systemu, aby pobrać narzędzie AMD Cleanup Utility.
 2. Po pobraniu dwukrotnie kliknij aplikację amdcleanuputility.  
 3. Jeśli pojawi się okno kontroli konta użytkownika, kliknij [Yes] (Tak).  
 4. Po pojawieniu się monitu zaleca się uruchomienie systemu Windows w trybie awaryjny, aby uzyskać najlepsze wyniki. Kliknij [Yes] (tak), a komputer uruchomi się ponownie i przejdzie w tryb awaryjny.  
  Uwaga: Upewnij się, że zapisałeś swoje dane przed ponownym uruchomieniem, aby zapobiec ich stracie.
 5. Gdy komputer uruchomi się w trybie awaryjnym i wyświetli monit, kliknij [OK], aby rozpocząć usuwanie sterowników AMD.  
 6. Gdy narzędzie AMD Cleanup Utility pomyślnie zakończy swoje zadanie, pojawi się poniższy monit. Kliknij [Finish] (zakończ), aby zamknąć okno.
 7. Po zakończeniu odinstalowywania komputer musi zostać uruchomiony ponownie. Kliknij [Yes] (tak), aby ponownie uruchomić komputer.  
 8. Po usunięciu poprzednio zainstalowanych sterowników AMD możesz rozpocząć instalowanie nowych sterowników. Kliknij prawym przyciskiem plik sterownika chipsetu AMDi wybierz [Extract All] (wyodrębnij wszystkie).  
 9. Kliknij [Extract] (wyodrębnij).  
 10. Po zakończeniu wyodrębniania i otwarciu folderu sterowników chipsetu AMD, kliknij prawym przyciskiem plik wsadowy systemu Windows [Install] (instaluj), a następnie wybierz opcję [Run as administrator] (Uruchom jako administrator).  
 11. Jeśli pojawi się monit "Windows protected your PC" (system Windows zabezpieczył twój komputer), kliknij [More info] (więcej informacji).  
   
  Kliknij [Run anyway] (uruchom mimo wszystko).  
 12. Jeśli pojawi się okno kontroli konta użytkownika, kliknij [Yes] (Tak) .  
 13. System rozpocznie instalowanie sterownika chipsetu AMD.  
 14. Instalacja zakończyła się pomyślnie. Uruchom komputer ponownie, aby zakończyć konfigurację.  

 

Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z Centrum obsługi klienta ASUS, aby uzyskać dodatkową pomoc.