ROG Loki

Sắp xếp theo:
Có sẵn tại ROG Store
  Mua
  • (0)

  Công suất nguồn
  • (0)

  • (0)

  • (1)

  • (1)

  • (0)

  80Plus
  • (3)

  • (0)

  Modular
  Số kết nối PCI-E
  Kích thước (dài)
  Màn hình OLED
  • (0)

  Series
  • (3)

  • (7)

  • (3)

  Cybenetics Noise Level Certification
  • (0)

  • (1)

  • (2)

  • (0)

  ROG LOKI SFX-L 750W Platinum
  ROG LOKI SFX-L 1000W Platinum
  ROG-LOKI-850P-SFX-L-GAMING
  So sánh sản phẩm

  Sản phẩm được thêm vào để so sánh. Thêm tối đa 4 sản phẩm hoặc tiến hành so sánh các sản phẩm đã chọn.

   Xem so sánh