• Características
  • Especificaciones
  • Premios
  • Galería
  • Dónde comprar
  • Soporte

Video Reviews

(2)
  • Trên tay laptop gaming ASUS ROG Zephyrus G14 GA402NJ phiên bản 2023, Ryzen™ 7-7735HS, RTX 3050.

  • Đánh giá chi tiết ROG Zephyrus G14 (2023): Lùi vài bước. Tiến nhiều bước!!

    ASUS Footer