• คุณสมบัติ
 • Tech Specs
 • Gallery
 • สนับสนุน

ROG Fusion II 300

RGB gaming headset with high resolution ESS 9280 Quad DAC™, deep bass and immersive 7.1 surround sound, AI Beamforming Microphones with AI Noise Cancelation, compatible with PCs, PlayStation® 5, Nintendo Switch™.

 • High-resolution ESS 9280 with Quad DAC™ technology for realistic, unparalleled gaming audio
 • Virtual 7.1 surround sound with 50 mm ASUS Essence drivers deliver powerful bass and immersive true-to-life sound
 • AI Beamforming Microphones with AI Noise Cancelation for crystal-clear in-game voice communication
 • Variety of customization options with pre-set light effects and over 16.8 million multi-color RGB lighting
 • Comfortable and lightweight design with ergonomic ear cushions for a perfect fit
 • USB-C® and USB-A connectors for compatibility with PCs, Macs, PlayStation®, Nintendo Switch and mobile devices.
The view of city with buildings and lights. JOIN THE REPUBLIC, FOR THOSE WHO DARE JOIN THE REPUBLIC, FOR THOSE WHO DARE The left side of ROG Fusion II 300 ROG
ROG Fusion II 300

Immersive Sound.
Clear Communication.

The ROG Fusion II 300 gaming headset retains the iconic ear cup design of the ROG Strix Fusion series and pumps it up with virtual 7.1 surround sound, a high-res ESS 9280 Quad DAC™ and 50 mm ASUS Essence drivers to deliver immersive true-to-life audio with thumping bass. AI Beamforming Microphones with AI Noise Cancelation provide impeccable in-game communication during the heat of battle.

ROG
The picture shows ESS 9280 Quad DAC.

High-Resolution ESS 9280 Quad DAC

The Fusion II 300 kicks things up a notch with the ESS 9280 Quad DAC, which provides lossless audio processing. Each DAC devotes its processing power to a subset of the audible frequency range — across lows, mids, highs to ultra-highs — resulting in crisp and clear sound.

The picture shows two types of RPG gaming scenario, colorful and balck-and-white to demonstrate ROG Fusion II achieves an unprecedented 130 dB SNR ― a spec unattainable by single DAC headsets. A person is wearing ROG Fusion II 300 from behind.

High SNR for Positional Audio

The ROG Fusion II 300 is designed for RPG and FPS games. It achieves an unprecedented 130 dB SNR ― a spec unattainable by single DAC headsets. Plus, its exclusive 50 mm ASUS Essence drivers and airtight chambers provide deep and powerful bass so you can precisely pinpoint the origin of gunfire or explosions on the battlefield and experience ultimate gaming immersion.

 • ESS Quad DAC


  Detailed spatial sound SNR 130dB

 • Regular DAC


  Normal in-game audio SNR 90-100dB

The pictures shows ROG Fusion II 300 delivers advanced virtual 7.1 surround sound by the surrounding soundwave icons in the city.

Virtual 7.1
Surround Sound

Advanced virtual 7.1 surround sound optimizes audio in any game for realistic positional audio. The Fusion II 300 also includes exclusive ROG Hyper-Grounding technology for pure, realistic sound. Get ready to hear everything as if you were right in the middle of it ― all with just a push of a button. No dongle or software required!

Exclusive Hyper-Grounding Technology

Exclusive ROG Hyper-Grounding technology uses a multi-layer printed circuit board and a aspecial layout to prevent electromagnetic interference, ensuring that all you hear is pure, noise-free audio.

The picture shows ROG Hyper-Grounding technology.
The picture shows the voice pickup area of AI Beamforming Microphones.

AI Beamforming Microphones with
AI Noise Cancelation

The Fusion II 300 doesn’t rely on a boom mic. Instead, it uses concealed AI Beamforming Microphones to provide high-quality voice communication in comfort and style. The Discord- and TeamSpeak-certified microphones create an acoustic zone that targets your mouth while filtering out distracting background noise from other directions to ensure clear voice pick-up.

 • Discord Certified logo
 • teamspeak Certified logo
The picture shows AI Noise Cancelation.

Hear the difference

Traditional
Beamforming Mic

AI Beamforming Mic
with AI Noise Cancelation

This integrated AI Noise Cancelation feature reduces over 500 million types of background noises such as chatter, keyboard clatter and mouse clicks by up to 95%.

*Supports USB-C® and USB-A connections. Learn More >>

Instant Control at
Your Fingertips

The picture shows the buttons on the left ear cup, Microphone on/off, Volume control and Virtual 7.1 surround on/off.

Instant Control at
Your Fingertips

 • Microphone on/off
 • Volume up/down
 • Virtual 7.1 surround on/off

ASUS Aura RGB Lighting

Show your style with customizable Aura RGB lighting. Choose from over 16.8 million color combinations and six preset lighting effects via Armoury Crate.

ASUS Aura RGB Lighting

Show your style with customizable Aura RGB lighting. Choose from over 16.8 million color combinations and six preset lighting effects via Armoury Crate.

 • Static

  static

 • Breathing

  breathing

 • Strobing

  strobing

 • Music

  music

 • Color Cycle

  color cycle

 • Rainbow

  rainbow

The picture shows RGB lighting on the ear cups with six preset lighting effects.

Armoury Crate

Armoury Crate software offers extensive controls and an intuitive UI, so you can easily adjust the audio profile and lighting effects.

The picture shows multi-platform compatibility of ROG Fusion II 500 with Xbox. The picture shows multi-platform compatibility of ROG Fusion II 500 with PlayStation® 5.

Multi-Platform Compatibility

A USB-C® and USB-A* connectivity ensure full compatibility with PCs, Macs, PlayStation® 4 and 5, Nintendo Switch™ and mobile devices.

*Use of bundled USB-C to USB-A adapter dongle required.
 • desktop

  desktop

 • laptop

  laptop

 • Nintendo Switch

  nintendo
  switch

 • phone

  phone

 • console

  console

The picture shows two types ear cushions of ROG Fusion II 300, ROG Protein Leather and Hybrid ear cushion.

Crafted for Comfort

Designed to ensure comfortable marathon gaming, the ROG Fusion II 300 weighs only 310 grams and features ergonomic ear cups that closely match the natural angle of your ears for a perfect fit. It also includes two types of ear cushions for a different feel.

 1. ROG Hybrid Ear Cushions

  Thick and breathable fabric mesh ear cups with a contoured fit ensure comfortable marathon gaming sessions.

 2. ROG Protein Leather Ear Cushions

  Thin and soft 100% protein leather ear cups provide excellent noise isolation and unbeatable comfort.

ROG Fusion Gaming Line

ROG Fusion II 500

ROG Fusion II 500

ROG Fusion II 300

ROG Fusion II 300

ROG Strix Fusion 500

ROG Strix Fusion 500

ROG Strix Fusion 300

ROG Strix Fusion 300

Connectivity

USB-C® / USB-A / 3.5 mm

USB-C® / USB-A

USB-A

USB-A / 3.5 mm

Headphone Amplifiers

ESS 9280 Quad DAC™

ESS 9280 Quad DAC™

ESS 9018 Dac + ESS 9601 Amp

X

ASUS Essence Drivers

V

V

V

V

Virtual 7.1 Surround Sound

ESS ASP Stereo Widening

ESS ASP Stereo Widening

Tailor-made, developed with Bongiovi Acoustics

Standard

Lighting

Multi-color circular

RGB Lighting

Multi-color circular

RGB Lighting

RGB lighting

Red only

Microphone

Analog (3.5 mm) / Digital

Digital

Digital

Analog

Microphone Type

Hidden microphone

Hidden microphone

Boom microphone

Boom microphone

AI Noise Cancelation

V

V

X

X

Ear Cushions

ROG Hybrid

ROG Protein Leather

ROG Hybrid

ROG Protein Leather

ROG Hybrid

ROG Protein Leather

ROG Hybrid

ROG Protein Leather

Control Type

On earcup

On earcup

On earcup

On earcup

Control Functions

Virtual 7.1 surround sound

Volume adjustment

Mic mute

Game Chat volume control

Virtual 7.1 surround sound

Volume adjustment

Mic mute

Virtual 7.1 surround sound

Touch control

Virtual 7.1 surround sound

On earcup

CUSTOMER REVIEWS

สินค้าแนะนำ

ROG Delta S

Lightweight USB-C gaming headset with AI noise-canceling mic, MQA rendering technology, Hi-Res ESS 9281 QUAD DAC, RGB lighting, compatible with PC, Nintendo Switch™ and Sony PlayStation®5

ROG Delta S Animate

Lightweight USB-C® gaming headset with customizable AniMe Matrix™ display, hi-fi ESS 9281 Quad DAC™, MQA, AI Noise-Canceling Mic, compatible with PCs, PlayStation® 5, Nintendo Switch™

ROG Fusion II 500

RGB gaming headset with high resolution ESS 9280 Quad DAC™, deep bass and immersive virtual 7.1 surround sound, AI Beamforming Microphones with AI Noise Cancelation, Game Chat volume control, compatible with PCs, PlayStation® 5, Nintendo Switch™ and Xbox

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ROG Throne Qi

ROG Throne Qi with wireless charging, 7.1 surround sound , dual USB 3.1 ports and Aura Sync

ROG Gladius III Wireless

Classic asymmetrical wireless gaming mouse with tri-mode connectivity (2.4 GHz, Bluetooth, wired USB 2.0), specially tuned 26,000 dpi with 1% deviation, instant button actuation, exclusive Push-Fit Switch Socket II, laser-engraved ROG aesthetic, Bluetooth rapid pairing technology, ROG Omni Mouse Feet, ROG Paracord and Aura Sync RGB lighting

ROG Eye S

Full HD 60 fps webcam with AI-powered, noise-canceling mics for superior live-streaming audio and a compact and foldable design that’s easy to carry and attach instantly to any laptop

Disclaimer

 • คุณสมบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ในบางรุ่น อาจไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย สเปคและคุณสมบัติอาจแตกต่างจากที่ระบุ และรูปภาพใช้ในการโฆษณาเท่านั้น กรุณาตรวจสอบ ณ จุดวางจำหน่ายก่อนสั่งซื้อ สีของ PCB และซอฟต์แวร์ที่แถมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ ต้องการนำคุณสมบัติเพื่อยื่นซองประมูล กรุณาติดต่อเพื่อรับเอกสารจากตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น เนื่องจากคุณสมบัติบนเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เครื่องหมายการค้า และ ผลิตภัณฑ์ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ การตัดสินของเอซุส ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • For pricing information, ASUS is only entitled to set a recommendation resale price. All resellers are free to set their own price as they wish.
 • Price may not include extra fee, including tax、shipping、handling、recycling fee.
เปรียบเทียบผลิตภัณท์

สินค้าถูกเพิ่มลงในการเปรียบเทียบได้สูงสุด 4 ผลิตภัณฑ์ ดูเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่เลือก

  ดูผลการเปรียบเทียบ

  ASUS Footer