ROG Strix

Sắp xếp theo:
Có sẵn tại ROG Store
  Mua
  • (0)

  Giá
   ÁP DỤNG
   Series
   • (1)

   • (1)

   • (1)

   GPU
   • (8)

    • (2)

    • (3)

    • (1)

    • (1)

    • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (2)

   • (1)

   • (2)

   • (3)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   CPU
   • (1)

    • (1)

   • (2)

   • (2)

   • (2)

   • (1)

   • (1)

   • (2)

   • (1)

   • (2)

   • (2)

   • (2)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (2)

   • (1)

   • (1)

   • (2)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   Kích thước màn hình
   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (2)

   Công nghệ màn hình
   • (2)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (2)

   • (2)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   Memory
   • (2)

   • (4)

   • (1)

   • (3)

   Công nghệ bộ nhớ
   • (1)

   • (3)

   • (2)

   • (1)

   • (2)

   Khả năng kết nối
   • (1)

   • (1)

   • (1)

   • (1)

   Battery
   • (1)

   • (2)

   Networking
   • (1)

   • (1)

   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   • 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i7-13650HX Processor

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   • 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i9-13980HX Processor

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i7-13650HX Processor

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   • 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   Mới
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

   • Intel® Core™ i9-14900HX Processor

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   Mới
   14
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

   • XDNA 16TOPs

   • AMD Ryzen™ 9 8945HS Processor

   • 14" 3K (2880 x 1800) 16:10 120Hz OLED ROG Nebula Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   Mới
   14
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

   • XDNA 16TOPs

   • AMD Ryzen™ 9 8945HS Processor

   • 14" 3K (2880 x 1800) 16:10 120Hz OLED ROG Nebula Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   Mới
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU

   • Intel® AI Boost NPU

   • Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H

   • 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz OLED ROG Nebula Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   Mới
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

   • Intel® AI Boost NPU

   • Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H

   • 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz OLED ROG Nebula Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   Mới
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

   • Intel® AI Boost NPU

   • Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H

   • 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz OLED ROG Nebula Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   Mới
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU

   • Intel® Core™ i9-14900HX Processor

   • 18" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i7-13650HX Processor

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   • 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   Mới
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

   • Intel® Core™ i9-14900HX Processor

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   • 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   Mới
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU

   • Intel® Core™ i9-14900HX Processor

   • 18" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula HDR Display

   • 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD storage

   Nơi mua
   Mới
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU

   • Intel® Core™ i9-14900HX Processor

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula HDR Display

   • 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD storage

   Nơi mua
   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 9 6900HX Processor

   • 15.6" WQHD (2560 x 1440) 16:9 165Hz

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   17.3
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 9 7945HX Processor

   • 17.3" WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 Performance SSD storage

   Nơi mua
   17.3
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 9 6900HX Processor

   • 17.3" WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 9 7945HX Processor

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 Performance SSD storage

   Nơi mua
   13.4
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i9-13900H Processor

   • 13.4" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 165Hz ROG Nebula Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   13.4
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 9 7940HS Processor

   • 13.4" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 165Hz ROG Nebula Display touchscreen

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   14
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 7735HS Processor

   • 14" FHD+ (1920 x 1200, WUXGA) 16:10 144Hz

   • 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU

   • 16" FHD+ (1920 x 1200, WUXGA) 16:10 165Hz

   • 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i9-13900H Processor

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula HDR Display touchscreen

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU

   • 16" FHD+ (1920 x 1200, WUXGA) 16:10 165Hz

   • 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i7-13650HX Processor

   • 16" FHD+ (1920 x 1200, WUXGA) 16:10 165Hz

   • 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i7-13650HX Processor

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   • 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i7-13650HX Processor

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i9-13980HX Processor

   • 18" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i9-13900H Processor

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula HDR Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i9-13980HX Processor

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 Performance SSD storage

   Nơi mua
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU

   • 13th Gen Intel® Core™ i9-13980HX Processor

   • 18" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz ROG Nebula Display

   • 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD storage

   Nơi mua
   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU

   • 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H Processor

   • 15.6" WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 Performance SSD storage

   Nơi mua
   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor

   • 15.6" WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 Performance SSD storage

   Nơi mua
   14
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 5800HS Processor

   • 14" WQHD (2560 x 1440) 16:9 120Hz

   • 512GB + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage (RAID 0)

   Nơi mua
   14
   • Windows 11 Home

   • AMD Radeon™ RX 6800S

   • AMD Ryzen™ 7 6800HS Processor

   • 14" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 120Hz ROG Nebula Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 9 6900HX Processor

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 165Hz ROG Nebula HDR Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 Performance SSD storage

   Nơi mua
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3080Ti Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 9 6900HX Processor

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 165Hz ROG Nebula HDR Display

   • 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD storage

   Nơi mua
   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 6800H Processor

   • 15.6" WQHD (2560 x 1440) 16:9 165Hz

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   17.3
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 6800H Processor

   • 17.3" WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 6800HS Processor

   • 15.6" WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   • 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 6800HS Processor

   • 15.6" WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 6800HS Processor

   • 15.6" WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 9 6900HS Processor

   • 15.6" WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 165Hz ROG Nebula Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 Performance SSD storage

   Nơi mua
   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 6800H/HS Processor

   • 15.6" FHD (1920 x 1080) 16:9 144Hz

   • 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   14
   • Windows 11 Home

   • AMD Radeon™ RX 6700S

   • AMD Ryzen™ 7 6800HS Processor

   • 14" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 120Hz ROG Nebula Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU

   • 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H Processor

   • 15.6" WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 Performance SSD storage

   Nơi mua
   17.3
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 6800H Processor

   • 17.3" WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   • 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 6800H/HS Processor

   • 15.6" FHD (1920 x 1080) 16:9 144Hz

   • 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce™ GTX™ 1650 Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 4800H Processor

   • 15.6" FHD (1920 x 1080) 16:9 144Hz

   • 512GB + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage (RAID 0)

   Nơi mua
   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3050Ti Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 4800H Processor

   • 15.6" FHD (1920 x 1080) 16:9 144Hz

   • 512GB + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage (RAID 0)

   Nơi mua
   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 9 6900HX Processor

   • 15.6" WQHD (2560 x 1440) 16:9 165Hz

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   14
   • Windows 11 Home

   • AMD Radeon™ RX 6800S

   • 14" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 120Hz ROG Nebula Display

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   13.4
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU

   • AMD Ryzen™ 7 6800HS Processor

   • 13.4" FHD+ (1920 x 1200, WUXGA) 16:10 120Hz touchscreen

   • 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   16
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3080Ti Laptop GPU

   • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor

   • 16" QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 165Hz ROG Nebula Display

   • 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD storage

   Nơi mua
   13.4
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU

   • 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H Processor

   • 13.4" FHD+ (1920 x 1200, WUXGA) 16:10 120Hz touchscreen

   • 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD storage

   Nơi mua
   15.6
   • Windows 11 Home

   • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Laptop GPU

   • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor

   • 15.6" WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz

   • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 Performance SSD storage

   Nơi mua
   So sánh sản phẩm

   Sản phẩm được thêm vào để so sánh. Thêm tối đa 4 sản phẩm hoặc tiến hành so sánh các sản phẩm đã chọn.

    Xem so sánh