ROG Strix G16 (2023) G614

- Thư viện
Giá khởi điểm trên ASUS estore là 32.990.000 ₫ 37.990.000 ₫
Giá khởi điểm trên ASUS estore là 32.990.000 ₫ 37.990.000 ₫
 • Tính năng
 • Thông số kỹ thuật
 • Giải thưởng
 • Thư viện
 • Nơi mua
 • Hỗ trợ
 • Strix G16_ Shot of the Strix G16 with the with the lid open, with the ROG Fearless Eye logo on screen
  • 2023 Strix G16_Top down view of the Strix G16 with 4-zone keyboard
  • Strix G16_ Shot of the Strix G16 with the with the lid open, with the ROG Fearless Eye logo on screen
  • Strix G16_Front view of the Strix G16, with the ROG Fearless Eye logo visible on screen and the keyboard visible
  • Strix G16_Front view of the Strix G16, with the ROG Fearless Eye logo visible on screen
  • 2023 Strix G16 Off center shot of the front of the Strix G16, with the ROG Fearless Eye logo on screen
  • 2023 Strix G16 Off center shot of the front of the Strix G16, with the ROG Fearless Eye logo on screen
 • 2023 ROG Strix G16 Eclipse Gray Profile view of the left side of the Strix G16, with DC power, HDMI, ethernet, two USB C ports, and a headphone jack visible
 • 2023 ROG Strix G16 Eclipse Gray Profile view of the left side of the Strix SCAR18, with two USB A ports visible
 • 2023 ROG Strix G16 Volt Green Profile view of the left side of the Strix SCAR18, with two USB A ports visible
 • 2023 ROG Strix G16 Eclipse Gray _Front view of the Strix G16, with laptop closed and the rear vents visible
 • 2023 ROG Strix G16 Volt Green_Front view of the Strix G16, with laptop closed and the rear vents visible
 • 2023 ROG Strix G16 Eclipse Gray_Rear view of the Strix G16, with the lid partially opened and full-surround vents lighted up
 • 2023 ROG Strix G16 Volt Green_Rear view of the Strix G16, with the lid partially opened and full-surround vents lighted up
 • 2023 Strix G16_Top down view of the Strix G16
 • 2023 ROG Strix G16 Eclipse Gray _Upward view of the Strix G16
 • 2023 ROG Strix G16 Volt Green_Upward view of the Strix G16
 • Strix G16_ Shot of the Strix G16 with the with the lid open, with the ROG Fearless Eye logo on screen
 • 2023 Strix G16_Top down view of the Strix G16 with 4-zone keyboard
 • Strix G16_ Shot of the Strix G16 with the with the lid open, with the ROG Fearless Eye logo on screen
 • Strix G16_Front view of the Strix G16, with the ROG Fearless Eye logo visible on screen and the keyboard visible
 • Strix G16_Front view of the Strix G16, with the ROG Fearless Eye logo visible on screen
 • 2023 Strix G16 Off center shot of the front of the Strix G16, with the ROG Fearless Eye logo on screen
 • 2023 Strix G16 Off center shot of the front of the Strix G16, with the ROG Fearless Eye logo on screen
 • 2023 ROG Strix G16 Eclipse Gray Profile view of the left side of the Strix G16, with DC power, HDMI, ethernet, two USB C ports, and a headphone jack visible
 • 2023 ROG Strix G16 Eclipse Gray Profile view of the left side of the Strix SCAR18, with two USB A ports visible
 • 2023 ROG Strix G16 Volt Green Profile view of the left side of the Strix SCAR18, with two USB A ports visible
 • 2023 ROG Strix G16 Eclipse Gray _Front view of the Strix G16, with laptop closed and the rear vents visible
 • 2023 ROG Strix G16 Volt Green_Front view of the Strix G16, with laptop closed and the rear vents visible
 • 2023 ROG Strix G16 Eclipse Gray_Rear view of the Strix G16, with the lid partially opened and full-surround vents lighted up
 • 2023 ROG Strix G16 Volt Green_Rear view of the Strix G16, with the lid partially opened and full-surround vents lighted up
 • 2023 Strix G16_Top down view of the Strix G16
 • 2023 ROG Strix G16 Eclipse Gray _Upward view of the Strix G16
 • 2023 ROG Strix G16 Volt Green_Upward view of the Strix G16
 • Strix G16_ Shot of the Strix G16 with the with the lid open, with the ROG Fearless Eye logo on screen
 • 2023 Strix G16_Top down view of the Strix G16 with 4-zone keyboard
 • Strix G16_ Shot of the Strix G16 with the with the lid open, with the ROG Fearless Eye logo on screen
 • Strix G16_Front view of the Strix G16, with the ROG Fearless Eye logo visible on screen and the keyboard visible
 • Strix G16_Front view of the Strix G16, with the ROG Fearless Eye logo visible on screen
 • 2023 Strix G16 Off center shot of the front of the Strix G16, with the ROG Fearless Eye logo on screen
 • 2023 Strix G16 Off center shot of the front of the Strix G16, with the ROG Fearless Eye logo on screen
 • 2023 ROG Strix G16 Eclipse Gray Profile view of the left side of the Strix G16, with DC power, HDMI, ethernet, two USB C ports, and a headphone jack visible
 • 2023 ROG Strix G16 Eclipse Gray Profile view of the left side of the Strix SCAR18, with two USB A ports visible
 • 2023 ROG Strix G16 Volt Green Profile view of the left side of the Strix SCAR18, with two USB A ports visible
 • 2023 ROG Strix G16 Eclipse Gray _Front view of the Strix G16, with laptop closed and the rear vents visible
 • 2023 ROG Strix G16 Volt Green_Front view of the Strix G16, with laptop closed and the rear vents visible
 • 2023 ROG Strix G16 Eclipse Gray_Rear view of the Strix G16, with the lid partially opened and full-surround vents lighted up
 • 2023 ROG Strix G16 Volt Green_Rear view of the Strix G16, with the lid partially opened and full-surround vents lighted up
 • 2023 Strix G16_Top down view of the Strix G16
 • 2023 ROG Strix G16 Eclipse Gray _Upward view of the Strix G16
 • 2023 ROG Strix G16 Volt Green_Upward view of the Strix G16

ASUS Footer