S produktmi ROG vás čakajú skvelé herné zážitky! Aby sme mohli začať s dobrodružstvom, spojili sme sa s firmou Techland, aby sme vám ponúkli verzie hier Dying Light a Dying Light 2. Skontrolujte prosím zoznam produktov, na ktoré sa akcia vzťahuje a splňte požiadavky na uplatnenie herného kódu. Ďakujeme, že ste sa pripojili k Republic of Gamers. Čoskoro sa uvidíme pri hre.

V SPOLUPRÁCI S

ROG Zephyrus Duo 15 SE

Produkty, na ktoré sa akcia vzťahuje

ROG Zephyrus Duo 15 SE ( GX551QM, GX551QR, GX551QS )

Doba trvania akcie

 • Trvanie akcie: 5. februára 00:00 (GMT+8) 2021 do 31. augusta 23:59 (GMT+8) 2021
 • Lehota aktivácie: 5. februára 00:00 (GMT+8) 2021 do 10. septembra 23:59 (GMT+8) 2021 alebo do vypredania zásob.
 • Posledný deň, kedy je možné aktivovať kódy ASUS Coupon Codes na stránkach Gamesplanet: 30. septembra 23:59 (GMT+8) 2021

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov a získajte kód

 1. Otvorte softvér Armory Crate, ktorý je predinštalovaný na vašom novom notebooku.
 2. V ponuke vľavo prejdite na „Feature“> „Redemption“.
 3. Zaregistrujte sa, alebo sa prihláste ku svojmu účtu ASUS
 4. Kliknite na propagáciu Dying Light 2 a odošlite požadované informácie.
 5. Po overení zašleme kód kupónu ASUS na vašu registrovanú adresu.

EMEA

 

APAC

Južná Amerika

Krok 1. Otvorte Armory Crate a prihláste sa pomocou svojho účtu ASUS

Krok 2. Odsúhlaste zásady ochrany osobných údajov

Krok 3. Kliknite na akciu Dying Light 2 a odošlete požadované informácie

Monitory ASUS a ROG, PC komponenty, routery a periférie

Obdobie prebiehajúcej akcie

 • Propagačné obdobie: 1. júla 00:00 - 31. augusta 23:59 (GMT+8) 2020
 • Doba pre uplatnenie: 15. júla 00:00 - 14. septembra 23:59 (GMT+8) 2020
 • Posledný deň pre uplatnenie kódu ASUS Dying Light 2 Coupon na Gameplanet: 14. septembra 23:59 (GMT+8) 2020

Produkty spôsobilé na uplatnenie nároku

Kliknutím nižšie zobrazíte celý zoznam produktov a postup pre získanie výhier.

* K dispozícii len pre región EMEA.

Pravidlá a podmienky akcie

Hernú akciu ASUS Dying Light 2 (Ďalej len “Akcia”) usporadúva ASUSTeK Computer Inc.(ďalej len “ASUS”).

Podrobné informácie o tom, ako sa zúčastniť a ako získať herné kódy (vrátane kódu ASUS Dying Light 2 („kupón ASUS“) a Steam Game Key) v súvislosti s touto konkrétnou akciou, oznámením o podmienkach používania ASUS a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti ASUS, sú súčasťou zmluvných podmienok akcie (ďalej len zmluvné podmienky“). Účasť na akcii sa považuje za súhlas s týmito podmienkami. Spoločnosť ASUS môže kedykoľvek revidovať podmienky a ďalšie pravidlá stanovené spoločnosťou ASUS. Akékoľvek takéto revízie budú záväzné.

 1. Reklamná akcia pre ROG Zephyrus Duo 15 SE a ROG Zephyrus Duo 15 (notebooky) začne 5. februára 2021 v 00:00 (GMT+8) a končí 31. augusta 2021 o 23:59 (GMT+8) („Trvanie akcie“). Lehota aktivácie kódov ASUS Coupon Codes začne 5. februára 2021 o 00:00 (GMT+8) vyprší 10. septembra 2021 o 23:59 (GMT+8) alebo po vypredaní zásob. Lehota aktivácie herného Steam kľúča na stránkach www.gamesplanet.com/ROGxDL2 vyprší 30. septembra 2021 o 23:59 (GMT+8).
 2. Akcia na notebooky sa bude konať len v oblastiach zahrnutých do zoznamu zúčastnených krajín. Krajiny, v ktorých vzniká nárok na uplatnenie výhry, sú definované ako všetky krajiny s výnimkou tých, na ktoré sa vzťahuje obchodné embargo Číny a USA.
 3. Akcia na zostávajúce produkty bude prebiehať len v Európe, na Strednom východe a v Afrike („Oblasť krajín pre druhé akčné obdobie“)
 4. Tí, ktorí by sa chceli zúčastniť tejto propagačnej akcie behom akčného obdobia a druhého akčného obdobia (ďalej len „vy“), potvrdzujú nasledujúce:
  1. Podľa zákona krajiny, v ktorej máte trvalý pobyt, ste považovaní za dospelého.
  2. Propagácia notebookov sa vzťahuje na nákup spôsobilého produktu ASUS**.
  3. Len produkty nakúpené od zúčastnených predajcov v rámci propagačného územia a druhého propagačného územia sú oprávnené sa zúčastniť akcie.
  4. Faktúra/účtenka musí obsahovať dátum nákupu a platnú fakturačnú adresu a musí zodpovedať lokálnym zákonným požiadavkám.
  5. Máte nárok na jeden (1) spôsobilý balíček produktov ASUS na jednu akciu.
  6. Nákup spôsobilých produktov ASUS a zodpovedajúce nároky musia byť vo vašej krajine pobytu vykonané len od zúčastnených predajcov
  7. Túto akciu nemožno kombinovať s inou akciou ASUS.
 5. Pre účasť v tejto promo akcii a získanie herných kódov, musíte dodržiavať nižšie uvedené kroky v rámci ROG Armory Crate*
  1. Nakúpte spôsobilý produkt ASUS behom obdobia promo akcie od zúčastneného predajcu na území, kde akcia prebieha.
  2. Dostanete automatické push oznámenie* ALEBO kliknite na vstup do akcie priamo v softvéri Armory Crate
  3. Postupujte podľa pokynov** v softvéru Armory Crate, ktorý bol predinštalovaný na spôsobilom produkte ASUS a e-mailom získajte kupón ASUS.
  4. Keď bude váš nárok potvrdený, ASUS vám do 20 pracovných dní zašle e-mailom kódy kupónu ASUS a pokyny na získanie výhry.
  5. Využite svoj kód kupónu ASUS na www.gamesplanet.com/ROGxDL2 a získajte kľúč Steam Game Key.

  * Zákazník musí súhlasiť sa zásadami ochrany osobných údajov, aby umožnil softvéru Armory Crate automatickú detekciu vhodnej propagačnej akcie.

  ** Proces overenia kódu kupónu ASUS je súčasťou postupu automatickej kontroly softvéru Armory Crate predinštalovaného na novo zakúpenom notebooku. Maloobchodní predajcovia neposkytnú žiadny ďalší kód kupónu ASUS. Postupujte podľa pokynov zobrazených na zariadeniach a dokončite vašu aplikáciu. Ak sa vyskytne nejaký problém, kontaktujte nás prosím na https://www.asus.com/support/CallUs/#

 6. Ak sa chcete zúčastniť propagačnej akcie na zostávajúce produkty, je pre uplatnenie kódu hry potrebné dodržať nasledujúce kroky:
  1. Nakúpte spôsobilý produkt zobrazený na stránkach akcie behom 2. akčného obdobia od zúčastneného predajcu na 2. akčnom území.
  2. Postupujte podľa pokynov zobrazených na stránke kampane a získajte kúponový kód ASUS e-mailom.
  3. Keď bude váš nárok potvrdený, ASUS vám do 20 pracovných dní zašle e-mailom kódy kupónu ASUS a pokyny na získanie výhry..
  4. Vyzdvihnite svoj kód kupónu ASUS na www.gamesplanet.com/ROGxDL2 a získajte kľúč Steam Game Key.
 7. Spoločnosť ASUS si vyhradzuje právo zmeniť zmluvné údaje a akčné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
 8. Firemní/komerční zákazníci sú z akcie vylúčení
 9. Kódy kupónu ASUS nie sú určené na predaj ani prevod; akékoľvek podvodné alebo hackerské správanie bude považované za vzdanie sa práva na získanie Steam Game Key. Ten bude k dispozícii len k dátumu vydania. Aktivácia kľúča v službe Steam bude závisieť na dátume vydania hry Dying Light 2, ktorý spoločnosť Techland oznámi neskôr. Používanie hry je podmienené prijatím licenčnej zmluvy koncovým zákazníkom poskytovanej spoločnosťou Techland. Beriete na vedomie, že akékoľvek problémy týkajúce sa hry alebo licenčnej zmluvy s koncovým používateľom by mali byť riešené len medzi vami a spoločnosťou Techland. Spoločnosť ASUS nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy týkajúce sa hry alebo licenčnej zmluvy s koncovým používateľom poskytovanej spoločnosťou Techland.
 10. Účasťou v akcii sa zaväzujete správať sa v súlade so zmluvnými podmienkami a vaše správanie nesmie byť v rozpore so žiadnymi platnými zákonmi a predpismi. ASUS si vyhradzuje právo overiť platnosť vašej kvalifikácie kedykoľvek behom akčného obdobia alebo po ňom. Vyhradzujeme si tiež právo vás z tejto promo akcie vylúčiť, vrátane kvalifikácie herných kódov, ak nebudú dodržané zmluvné podmienky, alebo ak dôjde k akémukoľvek pochybeniu za neoprávnenú manipuláciu či podozreniu z manipulácie s akciou bez predchádzajúceho upozornenia. Opomenutie spoločnosti ASUS vymáhať niektoré zo svojich práv podľa tohto dokumentu nepredstavuje vzdanie sa týchto práv.
 11. V prípade, že vrátite váš spôsobilý produkt ASUS, bude akčný nárok zrušený. Už nárokované kódy kupónu ASUS musia byť vrátené spoločnosti ASUS. Ďalej bude účtovaný manipulačný poplatok 75,00$. Okrem toho podnikne spoločnosť ASUS právne kroky proti podvodným alebo hrubým pokusom o porušenie podmienok.

*POZNÁMKA: Dátum vydania bude oficiálne oznámený spoločnosťou Techland. Ďalšie informácie nájdete na oficiálnych webových stránkach: https://dyinglightgame.com/

ASUS Footer