Spínače ROG RX umiestnené na stole

Prepíšte
pravidlá hry

Spínače ROG sú od základu starostlivo navrhnuté, od ovládacej sily až po pomer kliknutia, takže každý stisk klávesy je jednoznačne ROG.

  • 1,5 mm

   Aktivačný bod

  • 40 gf

   Počiatočná sila

  • 55gf

   Celková sila

  Lineárne a rýchle

  Optické mechanické prepínače ROG RX Red sú prvé, ktoré vyvinul ROG. Výsledkom rozsiahleho výskumu, testovania a ladenia sú spínače s 1,5 mm aktivačným bodom pre bleskurýchle ovládanie. Počiatočná sila 40 gf zabraňuje náhodnému stlačeniu klávesov a dosahuje až 55 gf zaisťujúce dokonalú odozvu. Spínače ROG RX Red ponúkajú hladký a lineárny pocit, ktorý vám poskytuje takmer okamžitú odozvu v okamihu stlačenia klávesu.

  Spínač ROG RX Red

Dostupné modely spínačov RX

Bližší pohľad na optický mechanický prepínač ROG RX

Rozložený spínač ROG RX, zobrazujúci všetky súčasti
 1. Aktivácia svetelnou rýchlosťou
 2. Konzistentné stlačenie kláves dutý štvorcový driek
 3. Centrálne osvetlenie s celoplošným podsvietením
 4. Stabilizátor X proti kývaniu
 5. Životnosť 100 miliónov stiskov

Aktivácia svetelnou rýchlosťou

Na rozdiel od bežných mechanických spínačov majú optické mechanické spínače ROG RX takmer nulové oneskorenie odozvy, vďaka čomu ste vždy o krok vpred pred súpermi.

Vyvážený stisk bez kývania

Optický mechanický spínač ROG RX využíva jedinečný dutý štvorcový driek, štyri rohové západky a stabilizátor X, ktorý eliminuje kývanie klávesov a zaisťuje konzistentné stlačenie klávesov.

KONZISTENTNÝ STISK KLÁVES

V laboratórnych podmienkach optické mechanické spínače ROG RX nevykazujú takmer žiadne rozdiely v krivke sily pri stlačení klávesov na rôznych miestach.Testovací stroj, ktorý tlačí na klávesu
 • Spínač ROG RX Red

  Optické spínače ROG RX Red

  Silové krivky ukazujú oveľa lepšiu konzistenciu sily

  Zníženie odchýlky ~50 %

  Priemerná odchýlka sily od stredu =
  8,375 %

 • Obrázok tradičného mechanického spínača

  Bežný
  mechanický spínač

  Silové krivky vykazujú pomerne veľké odchýlky

  Priemerná odchýlka sily od stredu =
  13,450~ 22,725 %

Krivka sily (stlačenie klávesu)

Krivka sily (návrat klávesy)

 • Spínač ROG RX Blue

  Optický mechanický spínač ROG RX Blue

  Silové krivky ukazujú oveľa lepšiu konzistenciu sily

  Zníženie odchýlky ~47 %

  Priemerná odchýlka sily od stredu =
  6,225 %

 • Obrázok tradičného mechanického spínača

  Bežné
  mechanické spínače

  Silové krivky vykazujú pomerne veľké odchýlky

  Priemerná odchýlka sily od stredu =
  8,20~ 15,50 %

Krivka sily (stlačenie klávesu)

Krivka sily (návrat klávesy)

Centrálne osvetlenie s
celoplošným podsvietením

Optické mechanické spínače ROG RX sú vybavené LED diódou v strede a každý driek klávesy rozptyľuje svetlo, čím vytvára úžasný efekt osvetlenia klávesov.


Použité obrázky sú určené iba na ilustračné účely a môžu sa líšiť od skutočného produktu.
Mechanické prepínače ROG NX zľava doprava: ROG NX Brown, ROG NX Blue, ROG NX Red, ROG NX Snow, ROG NX Storm

Prepíšte
pravidlá hry

Spínače ROG sú od základu starostlivo navrhnuté, od ovládacej sily až po pomer kliknutia, takže každý stisk klávesy je jednoznačne ROG.

Mechanický spínač ROG NX

 • Mazanie drieku spínača ROG NX
 • Základné puzdro ROG NX sa premazáva

Spínače majú lubrikované drieky a základné puzdrá, ktoré zaisťujú plynulejšie klikanie a eliminujú zvuky pružiny.

  • 1,8 mm

   Aktivačný bod

  • 40 gf

   Počiatočná sila

  • 53 gf

   Celková sila

  Nová definícia lineárneho stlačenia

  Mechanické spínače ROG NX Snow využívajú kompozitný materiál POM pre driek s horným krytom z PC a spodným krytom z POM, čo zaisťuje mimoriadne hladké stlačenie klávesov. Konštrukcia obmurovaného drieku zvyšuje stabilitu a zabraňuje vnikaniu prachu. Špeciálne ladenie spolu s predlubrikáciou z výroby dodáva klávesám ROG NX Snow veľmi pevný a čistý zvuk s "dunivou" akustikou.

  Spínač ROG NX Snow
  Rozložený spínač ROG NX Snow, zobrazujúci všetky súčasti
  1. Horný kryt

   Horný kryt z PC s vysoko leštenými kontaktnými plochami drieku pre zaistenie plynulého stlačenia klávesov.

  2. Obmurovaný driek

   Obmurovaný driek pre stabilitu pri stlačení kláves

  3. Materiál drieku

   Vyrobené z kompozitného materiálu POM s nízkym koeficientom trenia garantujúce plynulý chod klávesov

  4. Spodný kryt

   Spodný kryt POM pre hlbší zvuk stlačenia klávesov.

Dostupné modely spínačov NX

Dôslednosť posilňuje svalovú pamäť

Ovládanie hier vychádza zo svalovej pamäte a vaše vybavenie v tom zohráva veľkú úlohu. Mechanické spínače ROG NX Red a NX Brown sú vyladené tak, aby sa aktivovali a resetovali v rovnakom bode, zatiaľ čo mechanické spínače ROG NX Blue sú vyladené na takmer nulový bod aktivácie 0,1 mm a resetu v rovnakom bode. Všetky spínače ROG poskytujú vynikajúcu konzistenciu stlačenia a resetovania, čo vedie k lepším herným zážitkom.

Montáž spínača ROG NX na automatizovanom stroji v továrni

Zaistenie konzistentných stlačení klávesov

Mechanické spínače ROG NX prekračujú štandardy v bóre a ponúkajú toleranciu hrúbky 5 gf a celkový zdvih / 0,4 mm, čo zaisťuje konzistentné stlačenie kláves pre bezkonkurenčné herné zážitky.

ROG RX BLUE
Cvakavý a rýchly

ROG NX RED
Lineárny a rýchly

ROG NX BROWN
Vysoko taktilný

ROG NX BLUE
Cvakavý a taktilný

ROG NX SNOW
Nová definícia lineárneho stlačenia

Spínač ROG NX Storm

ROG NX STORM
Nová definícia cvakavého stlačenia

Optomechanické snímače ROG RX

Mechanické spínače ROG NX

Typ spínače

ROG RX RED
Lineárny a rýchly

Typ stlačenia Ľahký stisk Kovový kontaktný bod
Charakteristika Plynulé lineárne stlačenie klávesov s veľmi rýchlou aktiváciou Jasná, cvakavá odozva s hmatovým nárazom a rýchlym spustením Plynulé lineárne stlačenia klávesov s mimoriadne rýchlou aktiváciou Výrazný hmatový náraz s rýchlou aktiváciou Výrazný hmatový náraz s jasnou, cvakavou odozvou Rýchle a plynulé lineárne stlačenia klávesov s veľkou stabilitou Rýchle a plynulé taktilné stlačenie kláves s veľkou stabilitou
Počiatočná sila 40 gf - 40 gf - - 40 gf -
Dotyková sila - 65 gf - 58 gf 65 gf - 65 gf
Aktivačná sila 45 gf 45 gf 45 gf 43 gf 55 gf 45 gf 55 gf
Celková sila 55 gf - 55 gf - - 53 gf -
Pomer kliknutí - 31% - 33% 16% - -
Životnosť stiskov 100 miliónov 70 miliónov

ASUS Footer