• คุณสมบัติ
  • Tech Specs
  • Gallery
  • สนับสนุน

ROG CAT7 Cable

ASUS ROG Cat7 Ethernet Cable – Gaming LAN network cable high speed network up to 600MHz & 10GB Transfer Rates, Nylon Braided, Gold Plated

  • FULFILL EXTREME ROG FAMILY: embedded eye-catching ROG design—nylon braided double protection, matching the high performance image of ROG CAT7 Cable
  • ULTIMATE SPEED&UNIVERAL APPLICATED: support bandwidth up to 600MHz & transmitting data at speeds of up to 10Gbps, connect to LAN/WAN segments and networking gear at maximum speeds.
  • SHIELDED FROM INTERFERENCE: Made of 4 shielded twisted pair (STP) of copper wires with two RJ45 connectors on each end. Compared to the Cat 6 network Ethernet cable, the additional shielding and improved quality in twisting of the wires provides better protection from crosstalk, noise, and interference that can degrade the signal quality

Full Compatibility

With its up to 600 MHz bandwidth, the ROG Cat7 Cable is the perfect partner for your networking gear. It supports data speeds from 1 to 10 Gbps, so it can easily handle huge volumes of network data.

Buff your Gaming Experience

Connect to the internet with the ROG Cat7 Cable for low-latency online gaming, and unleash your gaming network's full potential!

Solid Quality for Top Performance

For reduced signal interference and extraordinary resistance to kinking, the ROG Cat7 Cable has extra aluminum-foil wrapping around the copper twisted-pair wires, along with external nylon-braided shielding. Plated connectors at each end also offer protection against oxidation.

CUSTOMER REVIEWS

เปรียบเทียบผลิตภัณท์

สินค้าถูกเพิ่มลงในการเปรียบเทียบได้สูงสุด 4 ผลิตภัณฑ์ ดูเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่เลือก

    ดูผลการเปรียบเทียบ

    ASUS Footer