• คุณสมบัติ
  • Tech Specs
  • Gallery
  • สนับสนุน
Two ROG Phone 6 Diablo Edition floating in the middle and showing the front and back sides of the phone, in front of the key visual with the Diablo character standing in burning flame.

FOR THOSE WHO DARE

Phone Design

Iconic Phone Design

The back cover of the ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition shown on a geometric background

Phone Design

Diablo Immortal Theme Pack

Lockscreen

Incoming Call

Charging Animation

Launcher

Case Design

Collectible Case Design

The
Horadric Cube
exclusive packaging
The
Worldstone
phone box

Accessories

Exclusive Accessories

Shield Blessing
Map of Sanctuary
A UV flashlight in black with ROG fearless eye on it.
Fahir’s Light
Two sides of the Immortality Ejector PIN. One showing the logo of the Diable Immortal, and the other showing the crafted words saying “Immortality Awaits”.
Immortality Ejector PIN
A sceanario image with the heros standing together, and a button link to the ROG Phone 6 product page for more features.

Learn more about:

  1. All images are simulated for illustrative purposes.

CUSTOMER REVIEWS

เปรียบเทียบผลิตภัณท์

สินค้าถูกเพิ่มลงในการเปรียบเทียบได้สูงสุด 4 ผลิตภัณฑ์ ดูเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่เลือก

    ดูผลการเปรียบเทียบ

    ASUS Footer