ROG Strix

排序:
ROG 商城庫存狀態
  商城
   價格
    APPLY
    ROG Strix G18 (2023) G814JV-0032G13980HX-NBL
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 13th Gen Intel® Core™ i9-13980HX

    • ROG Nebula Display

    • 18 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:240Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

    16
    ROG Strix G16 (2023) G614JU-0102G13980HX-NBL
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 13th Gen Intel® Core™ i9-13980HX

    • ROG Nebula Display

    • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:240Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

    16
    ROG Strix G16 (2023) G614JV-0022G13980HX-NBL
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 13th Gen Intel® Core™ i9-13980HX

    • ROG Nebula Display

    • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:240Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

    15.6
    ROG Strix G15 (2022) G513RC-0042F6800H
    • GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 7 6800H/HS

    • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:144Hz

    • 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

    16
    ROG Strix G16 (2023) G614JZ-0072G13980HX-NBL
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 13th Gen Intel® Core™ i9-13980HX

    • ROG Nebula Display

    • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:240Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

    15.6
    ROG Strix G15 (2022) G513RC-0112F6800H
    • GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 7 6800H/HS

    • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:144Hz

    • 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

    17.3
    ROG Strix G17 (2023) G713PV-0072F7945HX
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 9 7945HX

    • 17.3 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:144Hz

    • 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

    17.3
    ROG Strix G17 (2023) G713PI-0042F7945HX
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 9 7945HX

    • 17.3 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:144Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

    17.3
    ROG Strix SCAR 17 (2023) G733PZ-0022D7945HX-NBL
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 9 7945HX

    • 17.3 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:240Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

    ROG Strix G18 (2023) G814JI-0022G13980HX-NBL
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 13th Gen Intel® Core™ i9-13980HX

    • ROG Nebula Display

    • 18 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:240Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

    16
    ROG Strix Scar 16 (2023) G634JZ-0021A13980HX-NBLM
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 13th Gen Intel® Core™ i9-13980HX

    • ROG Nebula HDR Display

    • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:240Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

    ROG Strix Scar 18 (2023) G834JZ-0031A13980HX-NBL
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 13th Gen Intel® Core™ i9-13980HX

    • ROG Nebula Display

    • 18 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:240Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

    ROG Strix Scar 18 (2023) G834JY-0031A13980HX-NBL
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 13th Gen Intel® Core™ i9-13980HX

    • ROG Nebula Display

    • 18 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:240Hz

    • 1TB + 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performace SSD (RAID 0)

    17.3
    ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733CX-0022A12950HX
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 12th Gen Intel® Core™ i9-12950HX

    • 17.3 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:360Hz

    • 1TB + 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performace SSD (RAID 0)

    17.3
    ROG Strix Scar 17 (2022) G733ZW-0032S12900H
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H

    • 17.3 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:360Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

    17.3
    ROG Strix G17 (2022) G713RM-0042F6900HX
    • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 9 6900HX

    • 17.3 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:360Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

    17.3
    ROG Strix G17 (2022) G713RW-0022F6900HX
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 9 6900HX

    • 17.3 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:360Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

    15.6
    ROG Strix G15 (2022) G513RM-0112F6900HX
    • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • AMD Ryzen™ 9 6900HX

    • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz

    • 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

    17.3
    ROG Strix Scar 17 (2022) G733ZM-0022S12900H
    • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H

    • 17.3 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:360Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

    15.6
    ROG Strix Scar 15 (2022) G533ZM-0022S12900H
    • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H

    • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

    15.6
    ROG Strix Scar 15 (2022) G533ZW-0022S12900H
    • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU

    • Windows 11 Home

    • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H

    • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz

    • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

    15.6
    ROG Strix SCAR 15 G533QM-0031A5900HX
    • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU

    • Windows 10家用版

    • Free Upgrade to Windows 11¹

    • AMD Ryzen™ 9 5900HX

    • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz

    • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD

    產品比較

    產品已新增至比較列表中, 至多可選擇四個產品,或重新選擇想比較的產品。

     查看產品規格比較