Hướng dẫn thiết lập refresh rate cho màn hình ASUS ROG

Articles: Monitors
Sep 13, 2022 Written by:Yolanda_Xiao

Bước 1: Cắm nối dây Displayport từ card màn hình vào màn ASUS để bảo đảm đường truyền tốt nhất cho kết nới

Bước 2: Nhấn cần điều khiển joystick phía mặt sau để vào menu màn hình và chọn vào mục Gaming.

20220913-1

Bước 3: Tại mục Gaming ta sẽ chọn dòng đầu tiên – Overclocking

20220913-2

Bước 4: Ở mục Overclocking này ta chọn On và tích dấu lựa chọn vào ô vuông như hình bên dưới

20220913-3

Bước 5: Ta chọn dòng Max Refresh Rate bên dưới để điều chỉnh tần số quét lên mức mà mình muốn chọn, nên chọn tối đa như trong hình để có hình ảnh mượt nhất.

20220913-4